КЛИЕНТ

URBAN GARDEN

Сопствениците на Urban Garden ни пристапија со потребата за комплетна маркетинг стратегија за тоа како брендот/комплексот ќе биде претставен.

urban-garden-logo

Креативност, ефикасност и професионалност се самo неколку од причините поради кои ги препорачуваме Pageland за соработка. Со внимателно и посветено креирање на нашата маркетинг стратегија и веб страна, успешните резултати се секојдневни.

РЕШЕНИЕ

Маркетинг Стратегија

Познавајќи ја предноста на создавање на уникатна комуникација измеѓу брендот и клиентот, но во исто време избегнувајќи го претставувањето на брендот само од “продажен аспект”, дојдовме до развивање на детална маркетинг стратегија со која го дефиниравме “јазикот” и “тонот на гласот” на Urban Garden. Маркетинг стратегијата се рефлектира на секое поле од брендот и е во симбиоза со целта да се постигне голем приход.

Изработка на веб страна

Познавајќи ја моќта на поседување на веб-страна, воедно и континуираната промоција што веб страната сама по себе ја овозможува, нашето решение се состоеше од дизајн на веб страна која ќе ги опфати сите детали на самиот комплекс, планот позади неговото создавање, исто така и целта, овозможување на урбан живот на граѓаните. 

Plus laptop device
urban-garden-website-mockup
Plus mobile device
uggoogle

Digital ADVERTISING

The power of Google. The brand presence in the digital world is crucially important, especially when it comes to Google Search. Organic and paid search is the most important step in building brand awareness to the max.

SOCIAL MEDIA

The power of Social Media. We understood the importance of the brand to be present on social media with a unique look & feel that is recognizable and with ease of communication for the viewer. Every aspect of the design is reflected everywhere. 

Device mobile
2uginsta
uginsta

Пополнете ја формата и откако ќе ја разгледаме Вашата порака нашиот тим ќе Ве контактира!