КЛИЕНТ

RADE KONČAR TEP

Раде Кончар ТЕП го контактираше тимот на Pageland со потреба да го развие бизнисот за пелети со целосно градење на нов бренд. 

rade-konchar-faizen-logo
Професионалност и посветеност на секој детал допринесува до супер соработка со тимот на Pageland.

РЕШЕНИЕ

Развој на бренд

Дизајниравме лого кое симболизира оган, моќ. Името на брендот потекнува од KAIZEN јапонската метода, кој претставува континуираност на содржајни позитивни промени. Ја креиравме мисијата и визијата на брендот кои се во симбиоза со иновацијата на Faizen.

Изработка на Веб страна

Following the visual guides of the brand that we created, we designed a unique User Interface that reflects what Faizen stands for, and in the same time represents the innovation of the brand.

Plus laptop device
rade-koncar-tep-faizen-pelet-stoves-web-mockup

Дизајн на Брендинг

Faizen е дедициран бренд кој произведува иновативни продукти кои со себе носат иновација во самиот процес на функционирање, се со цел подобрување на животот на луѓето и околината. Поради тие цели, целокупниот изглед на визуелниот идентитет ја рефлектира мисијата и визијата која ја креиравме за истиот.

© 2014-2020
CLIENT

RADE KONČAR TEP

Rade Končar TEP requested from our team to build a new brand for their already proven product on the market, the pellet stoves.
rade-konchar-faizen-logo
The collaboration with the team of Pageland while developing our brand Faizen was filled with mutual creativity! Their professionalism and dedication to the project contributed our new brand Faizen to experience a complete development with attractive visual identity and creation of the website.

OUR APPROACH & SOLUTIONS

Brand growth

We created a logo that symbolizes fire, power. The name derives from the KAIZEN method, which represents a continuous incremental improvements. We developed the brand’s mission and vision accordingly the constant improving of Faizen stoves.

WEBSITE

Following the visual guides of the brand that we created, we designed a unique User Interface that reflects what Faizen stands for, and in the same time represents the innovation of the brand.

Plus laptop device
rade-koncar-tep-faizen-pelet-stoves-web-mockup

Branding Design

Faizen is dedicated to developing innovative products and innovative production processes that will better the lives of the people. Therefore, the complete visual identity captures the company’s mission and vision. Uniquely created, step by step, the goal is to evoke emotions that their vision and mission represent, by replicating them into the overall visual design.

© 2014-2021

Пополнете ја формата и откако ќе ја разгледаме Вашата порака нашиот тим ќе Ве контактира!

Fill out the form and after reviewing your request our team will contact you!