КЛИЕНТ

PEDDY

Peddy е Холандска компанија која има развиено платформа што се стреми во секојдневието на вработените да внесе иновативност и подобрување на перформансите на вработените, користејќи уникатни функционалности интиутивни за вработените и менаџерите. Тие побараа од нашиот тим да го редизајнира dashboard-от на нивната платформа со подобро корисничко искуство, воедно и интуитивен и модерен дизајн.

peddy-logo.png
Имав шанса да работам со Pageland на неколку проекти и премногу сум задоволен со нивната услуга, професионалност и посветеност на секој проект. Ќе продолжам да соработувам со Pageland на уште многу идни проекти и ќе ги препорачувам кај останати компании да го направат истото.
Агим В.
Ко-Сопственик

РЕШЕНИЕ

Корисничко искуство

Целта на UX (корисничкото искуство) е олеснување на користењето на апликацијата или веб страната од страна на клиентот. Колку поедноставна за користење, толку подобар однос измеѓу продуктот и клиентот.

Токму тоа ни беше целта за платформата на Peddy. Дизајниравме креативен и интуитивен UI (кориснички дизајн) кој значително го олесни корисничкото искуство.

Едноставност во користење, модерен изглед и градење на долгорочна доверба со нивните корисници беше целта која ја постигнавме, и континуирано ја усовршуваме.

© 2014-2020
CLIENT

PEDDY

Peddy is a Dutch company that has developed a platform which caters to improve employee’s everyday activities, by introducing innovative improvement of the employee performance, using unique functionalities that are intuitive to use. The founders of Peddy requested to redesign their dashboard with better User Experience and more intuitive and modern User Interface Design.

peddy-logo.png
I have a chance to work with Pageland in a few projects and I am very satisfied with the service, professionality and the dedication of Pageland on every project. I will continue to work with Pageland on many more projects to come and recommend other companies to do the same.
Agim V.
Co-Founder

OUR APPROACH & SOLUTIONS

User Experience

The goal of the UX is to bring ease of use of any application or website. The ease of use of the application or the website, improves the relationship between the product and the client.

That was our goal for the platform for Peddy. We designed a creative and intuitive UI which significantly made the User Experience easier to use.

Simplicity in usage and a modern look & feel contributes to an ongoing trust with their clients and employees. The goal was achieved and we continually work on improving the platform even more.

© 2014-2021

Пополнете ја формата и откако ќе ја разгледаме Вашата порака нашиот тим ќе Ве контактира!

Fill out the form and after reviewing your request our team will contact you!